Kilpailuluvat

Kilpailuluvat

Katso tietoja SRL:n sivuilta: http://www.ratsastus.fi/ratsastajan_kilpailuluvat . Huomioithan myös SRL:n uudet kvaalisäännöt kilpailuihin osallistuisessa (löydät nämä SRL:n nettisivujen materiaalisalkusta kunkin lajin omista kilpailusäännöistä).

Siilin Ratsastajat ry:n käytäntö kilpailulupien myöntämiseen:

Ratsastajat edustavat kilpailupaikoilla itsensä ohella myös seurojaan. Siksi on tärkeää, että ratsastusseura huolehtii jäsentensä sääntötuntemuksesta kouluttamalla heitä ja ohjaamalla hyviin tapoihin. Myös turvallisuussyistä on erittäin tärkeää varmistaa ratsastajan riittävä osaaminen ennen alue- tai sitä korkeamman tason kilpailuihin siirtymistä.  SiRa järjestää sääntökoulutuksen (= entinen aluelupakurssi) vuosittain. 

 Sääntökoulutus ja aluelupakoe:

  • Sääntökoulutus on pakollinen kilpailijoille joilla ei ole ollut lupaa kahtena edellisenä vuonna.
  • 13-vuotiaan tai tätä nuoremman kilpailijan kanssa sääntökoulutukseen osallistuu myös hänen huoltajansa tai muu hänen kilpailemisestaan vastaava täysi-ikäinen henkilö.
  • Sääntökoulutukseen osallistujan tulee etukäteen tutustua kilpailusääntöihin. Linkki materiaalisalkkuun (materiaalisalkusta löytyy sääntötekstien lisäksi esim. Ratsastajan opas kilpailumaailmaan, joka on helppolukuinen materiaali kilpailuissa tarvittavien sääntöjen opiskeluun).
  • Yleisen osan kysymykset käydään yhdessä keskustellen läpi. Lupakokeessa jokainen vastaa oman lajinsa / omien lajiensa lajikysymyksiin.

Kilpailuluvan ostaminen

  • Jäsenmaksun ja kilpailuluvan pitää olla päivittynyt Kipaan ennen vuoden ensimmäiseen kilpailuun ilmoittautumista.
  • Kilpailuluvat ostetaan Kipasta. Seurakilpailulupa 10€ ja aluekilpailulupa 30€.

Viime kädessä ratsastaja on aina itse vastuussa omasta ja hevosensa kilpailukelpoisuudesta (alle 15-vuotiaiden osalta vastuussa on huoltaja). Ratsastajan tulee kilpailuihin osallistuessaan olla ratsastustaidoiltaan, sääntötuntemukseltaan ja käytöstavoiltaan kyseisen kilpailun vaatimalla tasolla.

Yhteyshenkilöitä:
SiRa:n jäsensihteeri
Milla Lompola
jasensihteeri@siilinratsastajat.fi
Puh. 044-5717103